تعلل گمرک در ترخیص کالا و جریمه تولیدکننده سموم| ارسال بار از چین به ۲ ماه افزایش یافت

بازار؛ گروه کشاورزی: در دهه اخیر تمامی تولیدکنندگان بخش کشاوزی با مشکلات بسیاری روبه رو بوده اند و به طور خاص حوزه های کاری که سر و کار آنها با ارز بوده بیشترین چالش ها را تجربه کرده اند. یکی از این حوزه های کاری که عمدتا مواد اولیه شان خارجی است و تامین آنها مستلزم تخصیص ارز است تولیدکنندگان سموم کشاورزی هستند که این ها سالها با موانع بسیاری در کار خود مواجه بوده اند.

یکی از مهمترین موانعی که الان داریم با سازمان گمرک است و تعلل در ترخیص کالاها ضرر و زیان زیادی به تولیدکنندگان سموم وارد می کند ادامه خواندن “تعلل گمرک در ترخیص کالا و جریمه تولیدکننده سموم| ارسال بار از چین به ۲ ماه افزایش یافت”

افزایش نرخ خرید گندم تنور گرانی نان را داغ کرد؛ خبازان به قیمت اعتراض دارند

بازار؛ گروه استان‌ها: از سال گذشته تاکنون قیمت نان و توزیع آن با فراز و نشیب‌های بسیاری همراه بوده و از آذرماه سال گذشته که ایجاد صف‌های طویل خاطر بسیاری از شهروندان مکدر شد تاکنون نحوه توزیع و قیمت آنچه از طرف خریداران و چه از طرف تولیدکنندگان با اعتراض‌هایی روبرو بوده و هست.

به گزارش خبرنگار بازار برای تأمین نان شهرستان مشهد تعداد یک هزار و ۲۶۵ واحد نانوایی یارانه‌ای شامل ۹۲۰ نانوایی شهری و ۳۴۵ نانوایی روستایی و همچنین هزار و ۱۴۲ واحد نانوایی نیمه یارانه‌ای فعال است که در حال حاضر این تولید کنندگان به قیمت نان معترض هستند. ادامه خواندن “افزایش نرخ خرید گندم تنور گرانی نان را داغ کرد؛ خبازان به قیمت اعتراض دارند”