ابلاغ شیوه‌نامه صدور کارت برداشت ریالی اشخاص حقوقی

شیوه‌نامه صدور کارت برداشت ریالی اشخاص حقوقی با توجه به نیاز برخی اشخاص حقوقی برای اتصال کارت بانکی به حساب‌های خود و استفاده از ابزارهای کارتی برای پرداخت هزینه‌های روزمره، در کمیسیون پولی و بانکی تصویب و به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.مقاله اصلی

سلام دنیا!

بر اساس قانون جذب این افکار ماست که زندگی ما را می سازد، چرا که با ترسیم افکار و ایده های مشابه ، افرادی که همانند شما فکر می کنند و در موقعیت ها و شرایط یکسان هستند را دور هم جمع می کنند. این قانون جذب است که افراد با منافع مشابه را از طریق ارتعاش مغناطیسی گرد هم می آورد و ارتعاشات انرژی، زندگی انسان را دگرگون میکند.
دایرکتوری ثبت و معرفی برندهای تجارت و کسب و کار { شغل خود را در آ-برند ثبت کنید }

تعبیر خواب