بورس نیازمند منابع بیشتر برای تامین نقدینگی

به گزارش بازار، ماشالله عظیمی افزود: صندوق توسعه ملی به اندازه منابع خود نقدینگی وارد بازار کرده است، اما منابع این صندوق کافی نیست و نیازمند منابع بیشتری است که از روش‌های مختلف به بازار تزریق شود.

عظیمی با اشاره به اینکه هماهنگی نداشتن دستگاه‌های اجرایی یکی از مشکلات این روزهای بازار سرمایه است، افزود: تصمیماتی که برای سازماندهی شرایط بازار گرفته می‌شود بدلیل تاخیر در اجرای مصوبات، اثری ندارد. ادامه خواندن “بورس نیازمند منابع بیشتر برای تامین نقدینگی”