فعالیت برخی مشاغل گروه یک در همدان یک روز درمیان می شود

محمد علی محمدی در گفتگو با خبرنگار بازار با بیان اینکه فعالیت محدودیت های مشاغل ضروری در شهر همدان تشدید می شود، افزود: با توجه به شیوع گسترده بیماری و مخاطرات بسیار جدی ناچار به تشدید برخی محدودیتهای طرح هوشمند مدیریت کرونا هستیم.

وی اضافه کرد: بر این اساس از روز شنبه چهارم اردیبهشت ماه تا اطلاع ثانوی برخی از مشاغل گروه یک به صورت زوج و فرد مجاز به فعالیت هستند. ادامه خواندن “فعالیت برخی مشاغل گروه یک در همدان یک روز درمیان می شود”