علوفه فروشهای بازار همان واحدهای پرورشی هستند| تولیدکنندگان خوراک دام در اولویت دولت نیستند

بازار؛ گروه کشاورزی: با وارداتی بودن بیش از ۸۰ درصد از نهاده های دام و طیور بخش های مختلفی از تولید چالش ها و گرفتاری هایی را تجربه می کنند که غالبا متاثر از عدم تخصیص به موقع ارز برای واردات، توزیع ناعادلانه آن، سوء استفاده هایی که صورت می گیرد و ایجاد بازار سیاه و مواردی از این دست است. در این بین اما فعالان بخش خوراک دام و طیور از در اولویت نبودن گلایه مند هستند و معتقدند وزارت خانه ابتدا نیاز مرغدار و دامدار را تامین می کند و سپس اگر چیزی باقی ماند به کارخانجات تولید خوراک دام اختصاص می دهد و همین امر تولید را با عدم قطعیت مواجه کرده است.

در این راستا «بازار» گفتگویی با حسین کیهانی رئیس هیات مدیره اتحادیه کارخانجات خوراک دام کشور انجام داده است و جویای شرایط فعلی این تولیدکنندگان شده است. ادامه خواندن “علوفه فروشهای بازار همان واحدهای پرورشی هستند| تولیدکنندگان خوراک دام در اولویت دولت نیستند”

خود اشتغالی، کسب و کار یا کارآفرینی؟

محمدشهاب، بازار: می توان شغل های آزاد را در بسته بندی زیر تقسیم بندی و ترتیب دهی کرد: خود اشتغالی، کسب و کار و کارآفرینی.

بر اساس داده های بانک جهانی ، خوداشتغالی بیش از پنجاه درصد ماهیت اشتغال کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته را توضیح می دهد. این در حالی است که برای کشورهای توسعه یافته، نسبت خود اشتغالی به اشتغال کل کمتر از 16 درصد است (که در مسیر نزولی همچنان کاهش می یابد). در ایران این نسبت 47 درصد، و در یک مسیر صعودی است. این که چرا در کشورهای در حال توسعه بیشترین ماهیت اشتغال از بین دسته بندی شغل های خوداشتغالی، کسب و کار و کارآفرینی، بیشتر؛ معطوف به خود اشتغالی شده است؛ می تواند حکایت نقص ها و نادرستی های حمایت از کسب و کارها و کارآفرینی ها باشد. ادامه خواندن “خود اشتغالی، کسب و کار یا کارآفرینی؟”