سیگنال نزولی به سکه و دلار

پیش‌بینی تحلیلگران فنی درست از آب درآمد. این گروه عنوان کرده بودند در صورتی که دلار زیر محدوده 23 هزار و 800 تومان تثبیت شود، راه کاهشی را به تدریج طی خواهد کرد. روز پنج‌شنبه دلار در ادامه روند کاهشی 190 تومان دیگر از ارزش خود را از دست داد و به بهای 23 هزار و 500 تومان رسید. بازیگران فنی اعتقاد دارند رفتن دلار به زیر محدوده حساس 23 هزار و 500 تومانی می‌تواند زمینه‌ساز نزول این ارز تا 22 هزار و 900 تومان شود.مقاله اصلی

شاکله اصلی تورم فروردین

بررسی گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که از بین 12 گروه عمده هزینه‌ای خانوار، 4 گروه «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها»، «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها»، «بهداشت و درمان» و «حمل و نقل» به ترتیب دارای بیشترین وزن در سبد خانوار است به نحوی که بیش از 76 درصد از ضریب اهمیت سبد کالاها و خدمات مورد نیاز خانوارهای کشور و نیز مناطق شهری و روستایی را به خود اختصاص می‌دهند.مقاله اصلی