مانع تراشی به جای مانع زدایی

هادی خالقی اسکوئی؛ بازار: در سال های اخیر فارغ از اینکه جزو قشر مرفه باشند یا کم برخوردار، اصلی ترین مسئله و دغدغه شهروندان ایرانی، اقتصاد بوده است. تحریم های ظالمانه آمریکا علیه کشورمان، عدم اتکا کامل به داخل، سیاست های غلط دولت در موضوعات اقتصادی، بیکاری قشر جوان جامعه و… جزو اصلی ترین دلایلی هستند که اقتصاد را به تیتر اول خبرهای داخلی و خارجی درباره ایران تبدیل کرده است.

از طرفی مشکلات معیشتی کمر قشر ضعیف و کم برخوردار جامعه را خم کرده و وضعیتی حاکم شده که تامین مسکن، خوراک و پوشاک مناسب به یک آرزو در میان این قشر که طیف وسیعی از جامعه را در بر می گیرد، تبدیل شده است.

حال باتوجه به اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی سال ها است که شعار سال را با محوریت اقتصاد نامگذاری می کنند، امسال نیز به موضوع «تولید، پشتیبانیها و مانع زدایی ها» تاکید ورزیده اند که نکته ای کلیدی در امر اقتصاد به شمار می رود.

در حال حاضر یکی از راهکارهای رونق تولید، حمایت و پشتیبانی از کسب و کارهای خرد است که در تمام مدل های اقتصادی جهان، به آن توجه ویژه ای می شود. بدین معنا که دولت ها با اتخاذ برخی سیاست های تشویقی، مردم را به تولید و کارآفرینی هرچند در ابعادی کوچک سوق می دهند.

یکی از بسترهای شکل گیری و توسعه کسب و کارهای خرد، فضای مجازی و اینترنت است که در دنیا به اهمیت و جایگاه آن پی برده اند. اینکه مردان اول اقتصاد جهان و ثروتمندان رتبه دار جزو فعالین اقتصادی در فضای اینترنت هستند، نشان دهنده ارتباط مستقیم و سودمند این فضا با مسئله تولید و اقتصاد است.

مطرح شدن طرح موسوم به «صیانت» در بستر جامعه، این نگرانی را به وجود آورده است که احتمالا در آینده ای نه چندان دور با محدودیت هایی در حوزه دسترسی به اینترنت مواجه باشیم و همین موضوع می تواند به کسب و کارهای خرد مجازی ضربه محکمی بزند. آنقدر محکم که بیش از ۲میلیون نفر بیکار به جمع بیکاران کشور افزوده شود.

اگرچه اظهارات ضد و نقیضی درباره این طرح وجود دارد و نمی توان به قطعیت گفت محاسن و مضرات آن برای جامعه از ابعاد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی چه خواهد بود، اما حتی همین اظهار نگرانی و استرس به وجود آمده، برای اقتصاد بیمار ما و صاحبان کسب و کارهای خرد بسیار مضر است و نوعی بی تکلیفی و خلا را شکل داده است.

انتظار ما فعالین اقتصادی از دولت سیزدهم و در راس آن آیت الله رئیسی، این است که با هرگونه طرحی که سفره مردم را هدف گرفته، مقابله کنند و به جای مانع تراشی، به فرمایشات مقام عظم رهبری جامه عمل بپوشانند و شاهد حمایت، پشتیبانی و مانع زدایی در حوزه کسب و کارهای خرد اینترنتی باشیم.

مقاله اصلی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *